Upravljanje onboarding procesom – bolja produktivnost i zadržavanje zaposlenika

Onboarding proces, tj. uhodavanje na novo radno mjesto, predstavlja izazov za zaposlenika i organizaciju. Novi zaposlenik treba razviti osjećaj uspješnosti, povezanosti i slobode u samostalnom donošenju odluka. Važno je da se onboarding provodi sustavno i prilagođava kako bi se učinkovito upravljalo resursima i razvijao potencijal novih članova tima.

Organizacije često istražuju nove programe orijentacije i tehnike socijalizacije. Nesustavni onboarding procesi mogu rezultirati gubicima vremena, novaca i ljudskih resursa. Pružanje podrške sustavnim osmišljavanjem onboardinga omogućuje efikasnije upravljanje resursima i brži razvoj novozaposlenih.

Važnost onboardinga ogleda se u ubrzanju postizanja produktivnosti, razvoju novih vještina i stvaranju dugoročne povezanosti s organizacijom. Kvalitetnim onboarding procesom privlače se talenti na tržištu rada, zadržavaju kvalitetni zaposlenici, povećava se osjećaj pripadnosti te raste spremnost za ostvarenje poslovnih ciljeva.

Prvi dojmovi igraju ključnu ulogu, a novi zaposlenici u prvih 30 dana procjenjuju koliko su dobrodošli u organizaciji. Uvođenjem dobro osmišljenog onboardinga može se pozitivno utjecati na njihovu prilagodbu, ali i prilagodbu postojećih članova tima na dolazak novog člana. To se posebno odnosi na menadžerske pozicije.

Greške koje organizacije često čine tijekom onboardinga uključuju preopterećenje informacijama, tretiranje onboardinga kao check liste, manjak jasnih nadležnosti te podrške i uputa. Personalizacija onboarding procesa za svakog zaposlenika, pravovremeno informiranje tima o novom članu, i priprema opreme i materijala ključni su elementi uspješnog onboardinga.

Prije samog početka rada, organizacije mogu iskoristiti vrijeme između prihvaćanja ponude za posao i datuma početka za dovršavanje administrativnih zadataka te pravovremeno informiranje novih zaposlenika o očekivanjima i procesima. Ovo omogućuje da novi zaposlenik započne rad i uključivanje u timske aktivnosti s manje stresa.

Sastanci upoznavanja s kolegama, podrška odjela za ljudske resurse te pravovremena interna komunikacija ključni su za uspješan onboarding. Osim toga, onboarding ne završava s prvim danom zapošljavanja, već se može protezati i do 90 dana, uz pažljivo planiranje aktivnosti i podrške.

Ulaganje u strukturiranu podršku i integraciju novih zaposlenika kroz onboarding proces donosi povrat ulaganja kroz zadrživost, produktivnost i angažman zaposlenika.

Objavljeno dana